Què és la gamificació?

La gamificació o ludificació es refereix a l’ús d’elements i dinámiques pròpies dels jocs en àmbits de la vida per potenciar la motivació i així millorar coneixements, actituds, habilitats i conductes davant problemes, i ara molt usat a les…

Magatzemista: professió no valorada

Manquen mecànics, lampistes, agricultors, informàtics, etc, i també transportistes i magatzemistes, vist en els problemes per atreure gent a les cadenes de subministrament, tot i implementar pujades salarials, formació,…

Revoltes i revolucions

Encara que els termes puguin dur a confusió, no és el mateix una revolta que una revolució, doncs sigui per avançar en qualsevol direcció, o frenar o tornar al passat, una revolta busca assolir canvis superficials i sense anar a l’arrel…

Cal desconcentrar serveis públics

En el dret administratiu, la descentralització suposa la transferència i titularitat de funcions entre Administracions diferents i la desconcentració és una forma jurídica-administrativa per la qual una Administració (estatal, autonòmica o…

Estudiar pel plaer de saber i aprendre

Avui dia, els éssers humans malbaratem la major part de la nostra capacitat mental (es diu que sols aprofitem un 10%) i per això molts cops descobrim habilitats que mai havíem explorat abans (també es parla d’un component genètic que…

Una FP de biblioteques 

Se sap que existeixen els estudis universitaris de biblioteques, però també durant els ensenyaments experimentals dels anys 90 existia el Mòdul Professional nivell 3 d’Arxivística, biblioteconomia i documentació, i existeix laboralment la…