Gestió empresarial, matèria important

Les empreses són unitats econòmiques de producció de béns i serveis amb la finalitat d’obtenir un benefici o lucre, sigui econòmic (empreses privades) o social (empreses públiques) o ambdós (empreses socials). I donat que passem gran part…

Tornar a estudiar: escoles d’adults

Treballar és compatible amb els estudis, per cotitzar a la Seguretat Social com més aviat millor (amb bona organització i compaginar horaris), però a l’època de falsa bonança econòmica basada en el totxo i el turisme molta gent decidí…

De mestres i professorat

Podem caure en el classisme (una altra mena de racisme, el social) si no som capaços d’admirar totes aquelles persones capaces de crear amb les seves mans, sigui dibuix, pintura, música, escultura, teixir, cuinar, construir cases, reparar i…

‘Homo Plasticus’ o les cimeres del no-res

Hi havia una vegada un èsser viu destacat suposadament per la seva capacitat ‘racional’ (per alguns sectors, fruit de l’evolució, per altres, la viva imatge i semblança de Déu, a banda si Déu va utiltizar o no l’evolució per crear la…

Armes, negoci i dimonis 

L’accés fàcil a les armes i vides plenes de dimonis són còctels perfectes per massacres a països com els EEUU. Tot i condemnar aquests actes, potser raons com el context on es viu tenen quelcom a veure, ja que la societat nord-americana…

La Universitat igual a la FP superior?

En els últims cinc anys la FP superior està guanyant punts entre l’alumnat de batxillerat, ja que les matriculacions als cicles de Formació Professional superior han augmentat un 45%, vistes les altes taxes d’inserció laboral d’aquests…

Un problema de plagues animals?

Sembla que últimament hi han plagues de conills, de porcs senglars i altres animals, tot i que la comunitat científica encara no s’ha pronunciat al respecte (potser per no haver estudis prou fiables que ho corroborin). Cal recordar que…