Sobre la ‘geometria variable’

Tot el relatiu a la Terra abasta molts àmbits acadèmics i professionals com la geologia, la geografia i la geometria, que tenen diferències, però es relacionen entre sí, ja que la geografia mesura i limita la superfície de la terra…

El classisme: la divisió oblidada

Els tecnicismes suposen sovint una barrera lingüística incomprensible per qui no coneix la matèria en qüestió (medecina, dret, economia, tecnologia, etc) i s’usa el terme ‘tècnic’ per fer més ‘elegants els oficis (res en contra d’això),…

Neoliberalisme i externalitzacions

Qui creu que la gestió privada dels recursos públics és més eficient que la gestió directa per les Administracions es va donant banys de realitat. Les contradiccions i esquerdes capitalistes després del fals ‘miracle’ econòmic s’han…

Què és el municipalisme comunalista?

Si Vox diu que la pàtria comença als barris, també es diu el mateix sobre la democràcia. Hi han els models de municipi capitalista, socialista, llibertari i el comunalista. Aquest últim sorgí a finals del segle XX per l’historiador Murray…

Som 8.000 milions (i sumant)

Tothom recordem a casa nostra l’anunci publicitari català de ‘som 6 milions’ als anys 80 i 90. Però temps després, a Catalunya ja voregem els 8 milions d’habitants, i a tot el món vam assolir no fa gaire els 8.000 milions d’habitants (i…

Cal reformar la Llei del Menor?

Després de 20 anys de la invasió americana de l’Irak (aquí sense cap ordre d’arrest internacional contra els responsables d’aquesta), i de 3 anys de l’inici del confinament per la pandèmia de Covid-19, alguna gent creiem que potser era…

Natura en perill: podem aprendre?

L’actual sistema promou un consum voraç de recursos naturals mentre medi ambient i ciutadania sortim perdent, fent palès que el comerç desregulat, salvatge i ultraliberal és incompatible amb les normes de moralitat. El 3 de març fou…