Política de privacitat

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a https://totlleida.cat/ com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Totlleida ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: Eral 10, S.L.

Nom comercial: Totlleida

NIF / CIF: B25494915

Direcció: Maragall, 4. 25003 Lleida

Correu electrònic: totlleida@totlleida.cat

Activitat: Mitjans de comunicació.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de «Usuaris de la web i subscriptors».

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en Totlleida procedeixen de:

Formulari de contacte

Formulari de subscripció

Comentaris a bloc

Formulari de sol·licitud de serveis

Formulari de registre

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Totlleida estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Sol·licitar la seva rectificació o supressió

Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Eral 10, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment.

Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Totlleida. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://totlleida.cat/, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Totlleida ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de https://totlleida.cat/. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

Siteground (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Mailchimp (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Mairelay (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Google analytics (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE en Altres. Google analytics està ubicat a null, un país amb uns nivell de protecció són adequats segons Comissió de la UE.

Pixel de Facebook (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Pixel de Facebook està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Siteground. Siteground (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Mailchimp (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mairelay. Mairelay (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Google analytics. Google analytics (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE en Altres. Google analytics està ubicat a null, un país amb uns nivells de protecció són adequats segons Comissió de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Pixel de Facebook. Pixel de Facebook (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Pixel de Facebook està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Formulari d’alta per comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc https://totlleida.cat/ es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgueu i donar resposta sobre els anteriors. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

Siteground (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Mailchimp (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Mairelay (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Formulari de sol·licitud de serveis: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per sol·licitar algun dels serveis que https://totlleida.cat/ posa a disposició dels seus usuaris. La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

Siteground (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Mailchimp (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Mairelay (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Formulari de Nou compte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear-te un compte en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. Et informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

Siteground (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Mailchimp (proveïdor de Eral 10, S.L.) fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Mairelay (proveïdor de Eral 10, S.L.) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

Per gestionar les xarxes socials. Totlleida pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://totlleida.cat/, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Eral 10, S.L. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Totlleida. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Eral 10, S.L. (Totlleida) amb domicili a Maragall, 4. 25003 Lleida, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Totlleida, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Remarketing

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat https://totlleida.cat/anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de https://totlleida.cat/ t’informo que estic recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a https://totlleida.cat/.

La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Google ADWORD. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Si no vols que el teu informació sigui recopilada per aquestes galetes, pots desactivar l’ús de galetes de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pots desactivar l’ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

Facebook ads

En https://totlleida.cat/ utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc

Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

Interessos (activitats, aficions, etc.)

El que compren a internet i per altres canals

Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Twitter ads

En https://totlleida.cat/ utilitzem Twitter ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc

Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

Interessos (activitats, aficions, etc.)

El que compren a internet i per altres canals

Etc.

Les dades obtingudes a través de Twitter ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

Google Adwords

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. En https://totlleida.cat/ utilitzem Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc

Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

Interessos (activitats, aficions, etc.)

El que compren a internet i per altres canals

Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://totlleida.cat/, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://totlleida.cat/ a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://totlleida.cat/ (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: SiteGround Espanya, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.siteground.es/ (SiteGround Espanya, S.L.). SiteGround Espanya, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Totlleida

Plataforma web: Automattic Inc, amb domicili als EUA. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Totlleida.

E-mail màrqueting: Tenim diversos prestadors del servei d’email màrqueting:

The Rocket Science Group LLC d / b / a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d / b / a). The Rocket Science Group LLC d / b / a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Totlleida

CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://mailrelay.com/es (CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L.). CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Totlleida.

Google Adsense: En aquest web estem associats amb Google per mostrar anuncis de tercers als usuaris que accedeixen a aquest web. A l’col·laborar amb google, s’utilitzen cookies per mostrar anuncis relacionats amb les teves cerques recents i mostrar anuncis més rellevants.

S’inclouen en aquest tipus de galetes serveis de tercers com: AdSense, AdWords i Analytics, així com un seguit de serveis de la marca DoubleClick. En visitar aquesta pàgina, s’envien galetes procedents d’aquests serveis a la teva navegador. Consulta més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google, i descobreix com Google utilitza aquestes galetes.

Pots utilitzar la configuració d’anuncis per administrar els anuncis de Google que se’t mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els teus interessos. Encara que decideixis no rebre aquest tipus d’anuncis, poden seguir apareixent en funció de factors com la ubicació general derivada de l’adreça IP, el tipus de navegador i les recerques recents i anteriors relacionades amb desitjat. Per obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, fes clic aquí.

Navegació

En navegar per https://totlleida.cat/es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google analytics

Pixel de Facebook

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://totlleida.cat/es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://totlleida.cat/no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Eral 10, S.L. s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Totlleida per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-Totlleida, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://totlleida.cat/exonerant a Eral 10, S.L. (Totlleida), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Eral 10, S.L. (Totlleida) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Eral 10, S.L. (Totlleida) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Eral 10, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Eral 10, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://totlleida.cat/no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://totlleida.cat/es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 24-05-2018

.