En Gianni.

 Eren quarts de dos. Anava, com sempre que puc, caminant tranquil·lament, cap a dinar i l’he vist que se m’acostava alhora que mirava cap a tot arreu, com qui no vol deixar escapar cap detall del que hi ha al seu voltant. Amb un…