ELS FALSOS AUTÒNOMS

Tots coneixem que els  treballadors autònoms , són aquells que  es donen d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i en Hisenda; no  reben ordres; gestionen els seus propis clients, treball i el seu horari; no tenen una…

Rafa Nadal i els Alts Directius

 M’agrada molt l’esport i ho practico quasi diàriament i concretament el tennis. Per mi, l’esport és una font d’energia i  vitalitat . L’esport és una escola contínua d’aprenentatge de valors i aquests, per si mateixos ,…

VIDEOCÀMERES  I DRETS FONAMENTALS

             En el dret laboral( art. 4 i 18 Estatut dels Treballadors) és disposa que en la relació laboral, els treballadors tenen el dret al respecte de la seva intimitat i la seva inviolabilitat. Per altra part , la mateixa norma( art…