VIDEOCÀMERES  I DRETS FONAMENTALS

             En el dret laboral( art. 4 i 18 Estatut dels Treballadors) és disposa que en la relació laboral, els treballadors tenen el dret al respecte de la seva intimitat i la seva inviolabilitat. Per altra part , la mateixa norma( art…