“English is a must!”

Per què aquesta evolució? La resposta és clara i evident. La globalització mundial com a conseqüència de la millora dels transports i la comunicació ha fet que l’anglès s’acabi expandint per tot el món, malgrat hi hagi llengües que el…