Què és un shooting?

El shooting és una sessió fotogràfica organitzada per una empresa amb la finalitat de donar a conèixer un producte o bé millorar la imatge de la marca. En el shooting se sol jugar amb els enquadraments, la profunditat i la llum. És un…