Cap a una ciutat saludable

L’Organització Mundial de la Salut defineix el concepte de salut no només com l’absència d’afeccions o malalties, sinó com un estat de complet benestar físic, psíquic i social. A aquesta descripció s’hi ha de sumar la capacitat per fer…