CLAM PER SALVAR UN TERRITORI

Com a regant expectant del Segarra-Garrigues agraeixo l’oportunitat de poder fer aquesta petició a tot el territori de les Garrigues, de l’Urgell i del Segrià, doncs crec que el respecte cap al nostre territori, apart d’exigir-lo als…