Reflexions mediambientals

A la Fira de Girona, la setmana del 16 de maig torna un congrés internacional de residus. Tècnics i polítics de moltes ciutats explicaran per què hem d'acabar aviat amb la recollida tradicional amb els contenidors. Diversos sistemes, en…

Temperatures, radiació i inèrcies

Quan arriba aquesta època i expliques algunes qüestions relacionades amb el temps, ens n'adonem els homes i dones del temps que tenim algunes sensacions que no van lligades a realitat científica del dia a dia meteorològic. D'entrada hem…

Electrificació ja!

Aquesta és la paraula fonamental dels pròxims anys i dècades que ja ha començat a caminar de forma ferma però, encara clarament insuficient. El diumenge dia 3 d'abril, enmig de temperatures especialment baixes a l'abril, rècord en molts…

Anticiclons i borrasques

Aquests són els anomenats centres d'acció. Els anticiclons són les àrees d'aire més pesant. Això significa que tenen una tendència més estàtica, sense grans moviments verticals ni horitzontals. La pressió considerada normal és de 1.013 hPa.…