FOTO DENÚNCIA CIUTADANA

Actualmene es passegen pel mateix més d'una rata. S'ha passat nota a l'Ajuntament de Lleida a l'Departamente corresponent; però sembla ser que fan cas omís. Espero prenguin nota i procedeixin a la seva neteja davant la repugnància…

El vent … de canvi?

Segueix bufant el vent. No sé si vent de canvi, com el de la cançó dels Scorpions, perquè no s’albiren grans canvis a l’horitzó, o és allò del “bon vent i barca nova!”, fent al·lusió a un personatge que abandona, diu, l’escena política…