LA FAL·LAÇ “HISPANIDAD”  [V]

Sr. Director:             Gairebé contemporània de la descoberta d’Amèrica per Colom el 1492, és a dir, el 1479, quatre dècades abans del desembarcament d’en Hernán Cortés a Veracruz.i de la seva conquesta de Mèxic, durant el regnat …