LA NOSTRA GENT GRAN

És normal veure a gent gran utilitzant el seu temps en habituals distraccions o jocs de taula en bars o cafeteries. També els veiem diàriament amb bosses de compra ajudant en les tasques domèstiques o en converses tranquil·les en els parcs…