Enraonar

Una de les paraules més humanes de la llengua catalana és el terme “enraonar”, perquè no equival només a parlar, negociar o dialogar, sinó que hi afegeix una qualificació de fons. Aquesta qualificació consisteix a compartir el sentit de la…