RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Mentides

Si una cosa bona té l’excés en tots els sentits que representa el judici farsa és que, a mesura que el cansament va fent abaixar les defenses, les inhibicions es relaxen i les coses comencen a dir-se pel seu nom. Per això m’agrada que hagi…

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Farsa

Que el judici és una comèdia, un invent, una escenificació per justificar una decisió ja presa és cosa més que òbvia. Molt menys, en canvi, ho és l’origen del mot amb què tradicionalment (els falsos processos judicials com aquest estan…

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Relator (1)

Tan accelerada és la política en temps de revolució digital que les coses caduquen a una velocitat inabastable per a la comprensió humana. I dic comprensió amb tota la consciència, perquè els mecanismes atàvics amb què està configurat el…

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Absolució.

M’hi hauria jugat un pèsol que el verb absoldre havia de ser família de resoldre; encara més, que en devia ser un derivat culte. I vet aquí que, malgrat la semblança formal, al diccionari hi surten en entrades separades. Aquesta setmana…

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Comandos

Exemple prototípic de mot denostat perquè duu penjada la llufa de castellanisme. Als anys noranta era substituït sistemàticament per escamot. Aquesta vegada, suposo que a causa de l’absurd bilingüisme compulsiu en què estem instal·lats…

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT: Neutralitat

Anys enrere, el poeta Jaume Subirana ens va enviar a una colla d’amics un correu electrònic amb una sola paraula, seguida de molts signes d’exclamació: “neutral!!!!!!” Com en aquella pel·lícula, només els iniciats podíem desxifrar el…

Persones inscrites i desdoblades

Bentrobats. Hem estat entretinguts tot l’agost amb la guerra dels llaços i la suposada neutralitat de l’espai públic, i això hauria estat un tema excel·lent per a l’article de represa. Però la casualitat ha volgut que aquest rodalmot es…