Aprovar el Rei

Ara està de moda reprovar el Rei; sembla que, si ho fas, ets més modern o més savi. A mi no m’ho sembla. Jo l’aprovo i l’encoratjo a seguir, tot i que –¿qui no sap que costa moure els paquiderms?– accepto que hauria de ser possible millorar…