MISSA CRISMAL

Cada any te lloc dins dels actes de Setmana Santa, la Missa Crismal, on es beneixen els sants olis i a part, tots els capellans renoven la seva promesa sacerdotal. Previament hi hagut l'acte confessional dels feligressos…