6 de cada 10 lleidatans esmorzen entre setmana i sopen en festiu fora de casa, per sobre de la mitjana de catalans

Els consumidors de les comarques lleidatanes, puntuen amb un 6,9 l’oferta de restauració. D’aquests, prop de la meitat la valoren entre 8 i 10

Aquestes són algunes de les xifres de l’Estudi de la Restauració a Catalunya. Hàbits de comportament i tendències, que ha presentat avui a Lleida el director dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement de la demarcació, Ramon Alturo, amb l’objectiu de fer una radiografia de les preferències dels consumidors a Catalunya i a nivell territorial per aporti eines de coneixement i enforteixi la competitivitat del sector de la restauració

Els consumidors de les comarques lleidatanes, puntuen amb un 6,9 l’oferta de restauració. D’aquests, prop de la meitat la valoren entre 8 i 10

Com al conjunt de Catalunya, els principals àpats que els lleidatans fan fora de casa són el sopar en cap de setmana (el 60,3%) i l’esmorzar entre setmana (59,5%), en uns percentatges per sobre de la mitjana catalana

El director dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo, acompanyat del responsable de l’àrea d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Comerç, Joan Morera, ha presentat avui l’Estudi de la Restauració a Catalunya. Hàbits de comportament i tendències, que ha impulsat el Departament a través de la Direcció General de Comerç amb l’objectiu de fer una radiografia de la demanda i de les preferències dels consumidors en l’oferta de restauració a Catalunya i també a nivell territorial, per tal de proporcionar eines de coneixement i enfortir la competitivitat del sector.

L’informe analitza aspectes com els motius de consum, els atributs que es valoren a l’hora de triar tipus d’oferta (establiment, take away o delivery), les preferències en oferta gastronòmica, la despesa mitjana per moment de consum, i aprofundeix en el paper de les noves tecnologies i valoracions sobre l’oferta.

L’informe, elaborat per la consultora Hamilton, ha obtingut la informació de base mitjançant enquesta online realitzada al novembre de 2017 a una mostra de 937 residents a Catalunya, d’entre 18 a 75 anys, que mengen fora com a mínim una vegada a la setmana. La distribució de la mostra s’ha treballat de forma ponderada per edat i zona geogràfica. L’estudi analitza 6 moments de consum segons àpats: esmorzar entre setmana; esmorzar cap de setmana; dinar entre setmana; dinar en cap de setmana; sopar entre setmana; sopar en cap de setmana. Les dades han permès sostreure la informació segons 3 segments d’edats: boomers (1946-1964), generació X (1965-1980) i millennials (1981-2000).

Els catalans mengen fora 3,5 cop per setmana i puntuen amb un 7,3 l’oferta de restauració

Una de les principals conclusions de l’estudi és que els catalans mengen fora 3,5 vegades a la setmana. En relació a la despesa, un 27,1% de la població l’ha augmentat, mentre que el 60,3% l’ha mantingut respecte els sis mesos anteriors. En aquest sentit, el servei on més ha crescut la despesa ha estat el restaurant (31%), seguit del delivery (23,6%), i el take away (14,2%). D’altra banda, els catalans puntuen amb un 7,3 l’oferta de restauració i un 59,9% assegura que és superior a la d’altres països que han visitat. Els principals àpats que els catalans fan fora de casa són el sopar en cap de setmana (57,1%) i l’esmorzar entre setmana (55%). Per contra, prefereixen quedar-se a casa per sopar en dies laborables—només surt el 17,4%— i l’esmorzar en cap de setmana, que el fan fora de casa únicament el 19,6 %.

El tiquet mitjà més elevat es genera en sopar en cap de setmana, on els generació X i els millennials gasten uns 22,1€ de mitjana. Els boomers prefereixen l’opció de dinar en cap de setmana per fer una despesa més elevada, de 21,9€ de mitjana. D’altra banda, la meitat dels catalans (49,5%) tria restaurant per les recomanacions d’amics o familiars i el 35,2% busca a internet a l’hora d’escollir establiment de restauració.

L’esmorzar entre setmana i el sopar en festiu són els àpats que els lleidatans fan més fora de casa, per sobre de la mitjana de Catalunya

Pel que fa a l’anàlisi dels hàbits de consum a la demarcació, l’estudi assenyala que 6 de cada 10 lleidatans esmorzen entre setmana i sopen en festiu fora de casa. De fet, són els moments de consum que en general els catalans fan més fora de casa, si bé a Lleida els percentatges —59,5% en l’esmorzar entre setmana i el 60,13% en el sopar en cap de setmana— estan per sobre de la mitjana de Catalunya (55% i 57,1% respectivament).

Per contra, els lleidatans prefereixen quedar-se a casa per sopar en dies laborables i esmorzar en cap de setmana. Només el 20,6% surt a esmorzar en festiu, i un 17% de la població sopa fora entre setmana.

Pel que fa al tiquet mitjà més elevat es produeix en el sopar en cap de setmana en establiment, que se situa en els 18,9€. No obstant això, incloent tots els tipus de servei —establiment, delivery i take away— l’àpat amb major despesa és el sopar entre setmana, amb 15,1€ de mitjana.
 
D’altra banda, els consumidors del territori puntuen amb un 6,9 l’oferta de restauració i prop de la meitat, un 47,9%, la valora entre 8 i 10. Els serveis de delivery i take away obtenen una puntuació més baixa, 5 i 5,3 de valoració mitjana, respectivament.

 Imatge de la presentació, presidida pel dir. dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo
 Moments de consum a Lleida
 
1.- Esmorzar entre setmana: El 59,5% esmorza fora entre setmana per raons laborals, o logístiques i es gasta 3,79€
 
El 59,5% dels consumidors de les comarques lleidatanes esmorza fora entre setmana. Aquest és un moment de consum majoritàriament no social, ja que un 29,7% indica que ho fa per esdeveniments laborals i un 27,5% per manca de temps per fer-se l’esmorzar. No obstant això, el 26,4% ho fa perquè li agrada esmorzar fora de casa. Pel que fa a les preferències en l’oferta gastronòmica, la població del territori escull, en un 71,2% les cafeteries i els bars tradicionals per esmorzar fora de casa, seguit a distància pels bars, cafeteries i restaurants moderns (32,3%), les masies (un 14%) i els fast food queden reduïts al 6,5%. El tiquet mitjà és de 3,79€, una despeses superior a la mitjana de tot Catalunya, de 3,46%.
 2.- Esmorzar cap de setmana: Un 20,6% esmorza fora en festiu i es gasta 6,59€ de mitjana
A la demarcació de Lleida, un 20,6% de la població esmorza fora en cap de setmana, i ho fa per motius socials: el 36,6% esmorza amb amics, el 35,2% amb la família, i el 33,9% ho fa perquè li agrada. En relació a l’oferta gastronòmica, les cafeteries, bars tradicionals i fleques (59,2%) són els locals preferits per esmorzar en festiu, seguits dels locals moderns (37,7%) i els fast-food (12,2%). El tiquet mig s’enfila als 6,59€.
3.- Dinar entre setmana: El 43,8% dina fora per manca de temps i es gasta 11,5€ de tiquet mitjà
Pel que fa al segon àpat analitzat, el dinar, a les comarques lleidatanes, el 43,8% de la població menja fora entre setmana, principalment per manca de temps. Un 34,7% no té temps d’anar a dinar a casa , un 26,7% apunta que no té temps de cuinar el dinar i un 22,6% per esdeveniments laborals. Pel que fa a la tipologia de servei escollit pels consumidors que dinen fora, de cada 10 àpats, 4,5 cops el fan en establiment; 2,4 vegades escullen el take away, i 0,7 es decanten pel delivery. La resta (2,3 cops/10), dina a casa o bé s’emporta el menjar al lloc de treball.
Pel que fa a l’oferta culinària, l’establiment més utilitzat és el bar/restaurant tradicional (60,3%), el fast-food (44%), el restaurant artesà (43,2%), i el de menjar italià (28,8%). De tiquet mitjà es gasten 11,5€, tot i que en establiment ascendeix als 14,8€. En el delivery es fa una despesa mitjana de 11,2€ i de 8,5€ en el take away
 
 4.- Dinar cap de setmana:  Un 36,6% dina fora en festiu i es gasta 14€ de mitjana
 
A la demarcació de Lleida, el 36,6% de la població dina fora en cap de setmana. Un 42,3% aprofita per dinar en família, el 34,3% ho fa perquè li agrada, i el 27,4% vol una alternativa al menjar de casa. Dels que dinen fora durant el cap de setmana, 7,6 cops de cada 10 trien l’establiment de restauració, 0,5 de cada 10 cops opten pel take away, i 0,5 cops aposten pel delivery. La resta escull 1,4 cops quedar-se a casa.
En relació a l’oferta gastronòmica, escullen com a primera opció el bar/restaurant tradicional (amb el 61,7%), seguit del fast food (57,3%), el bar de tapes (51,4%) i el restaurant de cuina italiana (42,3%). El tiquet mitjà és de 14€, i la despesa en establiment puja als 18,4€, mentre que el take away és de 11€ i el delivery 12,5€.
 
 5.- Sopar entre setmana: Un 17% sopa fora entre setmana, amb un tiquet mitjà de 15,1€
 
L’estudi indica que el sopar fora entre setmana és l’hàbit menys freqüent entre els consumidors, moment de consum també més baix arreu de Catalunya. El 27,8% explica que sopa fora de casa entre setmana per esdeveniments laborals, un 26,8% assenyala que ho fa per “antull” i improvisa, i el 23,1% aprofita per sopar amb la família. En relació a les preferències en la tipologia de servei, sobre 10 vegades, 4 van a un establiment, 2,1 opten pel take away, 1 cop de cada 10 aposten pel delivery, i 2,8 cops sopen a casa.
En preferències gastronòmiques, destaca en aquest moment de consum el bar/restaurants de tapes ( 57,3%), seguit del fast food (55,7%), el restaurant artesà-casolà (38,3%) i el bar/restaurant tradicional (35,5%). Pel que fa al tiquet mitjà, entre setmana és de 15,1€. En establiment hi ha una despesa de 15,7€, al take away de 13,9€ i el delivery 15,7€ de mitjana.
 
 6.- Sopar cap de setmana, l’àpat que més fan fora i on es gasten més diners, quan opten per establiment
 
Un 60,3% dels lleidatans (abast de la demarcació) sopa fora en cap de setmana. Un 41,7% aprofita per sopar amb família, un 36,2% ho fa perquè li agrada, i el 26,3% surt a sopar amb la família. Els consumidors de Lleida que sopen fora de casa; 6,5 de cada 10 cops escullen l’establiment, el take away 1, 3 vegades, 0,6 el delivery, i 1,7 vegades sobre 10 prefereix quedar-se a casa.
Pel que fa a les preferències en l’oferta gastronòmica, escullen com a primera opció —un 55,7% el fast food, seguit del bar/restaurant de tapes, amb un 49%, del restaurant tradicional, amb un 46,9%, i dels restaurants de cuina italiana, amb un 45,9%. El tiquet mitjà és de 13,5€, tot i que amb diferències notables segons el tipus de servei: el del take away és de 10,8€,  a domicili 10,8€, i en establiment  de restauració s’enfila fins als 18,9€, la despesa més elevada de tots els moments de consum.
Ús de les TIC: la meitat dels catalans tria pel ‘boca-orella’ i el 35,2% per internet
El 49,5% dels catalans segueix les recomanacions d’amics, familiars o coneguts per triar restaurant. El 35,5% decideix anar-hi perquè hi passa per davant, i el 35,3% perquè ho té a prop de casa. El 35,2% busca informació per internet, xifra que puja fins al 48,7% en els millennials. En la generació X, el 40,8% consulta per internet, i només el 18,8% dels boomers utilitza les TIC.
Les aplicacions-webs-xarxes més utilitzades són Trip Advisor (51,6%), seguit de El Tenedor (44%), Google Maps (39,8%), Facebook  (27,9%), Restaurantes.com (26%) i Instagram (17,8%). S’aprecien diferències en funció de l’edat: els boomers sobretot consulten Trip Advisor (el 64,1%), i El Tenedor (56,5%) mentre que les generacions més joves diversifiquen més en les eines de consulta.
Els catalans utilitzen internet per mirar la carta o menú (37,4%), descobrir nous establiments (36%), consultar opinions (35,5%), aconseguir descomptes (32,3%) i reservar taula (el 23,9%). Pel que fa al dispositiu utilitzat, el mòbil guanya la partida: el 70,9% consulta i opina a través del seu mòbil, i el 42,4% utilitza normalment l’ordinador. Resulten significatives les diferències per edat: els boomers recorren a l’ordinador majoritàriament (70,5%) i el mòbil (42,6%). Per contra la generació X utilitza el mòbil en un 75,8% i l’ordinador en un 39%. Aquesta tendència s’emfatitza en els millennials, que en un 79,5% es decanten pel mòbil i en un 32,5% per l’ordinador.
—————————————————————–
 Xarxes del Departament d’Empresa i Coneixement
A Twitter Empresa i Coneixement: @empresacat
Globallleida
Deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.


Totlleida t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcions omplint el present formulari seran tractades per Eral 10, S.L. (Totlleida) com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar els comentaris que realitzes en aquest bloc. Legitimació: Consentiment de l'interessat. • Com a usuari i interessat t'informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Totlleida) dins de la UE. Veure política de privacitat de Siteground. (Https://www.siteground.es/privacidad.htm). El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no atendre pugui la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades en totlleida@totlleida.cat así com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://totlleida.cat/politica-de-privacitat / , així com consultar la meva política de privacitat.